Posláním a účelem Nadačního fondu - Plzeňská lukostřelba je především podpora sportovních a kulturních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit v oblasti rozvoje lukostřelby v Plzeňském Kraji.

V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádostí fyzických nebo právnických osob, také individuální nadační příspěvky.

Nadační fond byl založen zástupci dvou plzeňských lukostřeleckých klubů - 1. LK Plzeň 1935 a LK Arcus Plzeň. Oba kluby mají v Plzni dlouho tradici, jedná se o největší a nejúspěšnější kluby v ČR. Prostřednictvím nadačního fondu se kluby snaží o získání silnější pozice pro lukostřelbu v Plzni a jejím okolí po stránce organizační, finanční i prezentační.