Spojené subjekty

 

Posláním a účelem Nadačního fondu - Plzeňská lukostřelba je především podpora sportovních a kulturních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit v oblasti rozvoje lukostřelby v Plzeňském Kraji. V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádostí fyzických nebo právnických osob, také individuální nadační příspěvky. V případě Vašeho zájmu o podporu kontaktujte vedení nadace prostřednictvím emailu či telefonu.
 

Datum vzniku a zápisu:
3. ledna 2019

Spisová značka:
N 334 vedená u Krajského soudu v Plzni

Název:
Nadační fond - Plzeňská lukostřelba

Sídlo:
Daimlerova 1168/1, Skvrňany, 301 00 Plzeň

Identifikační číslo:
07627556

Právní forma:
Nadační fond

Kontaktní telefon:
724 523 932

Kontaktní email
nadace@plzenskalukostrelba.cz

Výpis z nadačního rejstříku